درباره کلاب مدیران تاثیرگذار

پس از 18 ســـال آمـــوزش بیش از 60 هزار مدیر دانش پژوه و برتر کشور توسط شرکت همایش فرازان و به دنبــال درخواست بسیاری از این مدیران جهت تشکیل یک کلاب فعال مدیریتی اثربخش، باشگاهی متشکل از 100 مدیر کارآفـــرین، دانش پژوه، ثروت آفـــرین و خلاق ایرانی با هدف بهره مندی از به روزترین دانش و ابزارهای مدیریتی در جهان با آموزش برترین و شناخته شده ترین اساتید و سخنرانان بین المللی، بهبود، توسعه و پیشرفت سازمان های عضو، ایجاد ایده های نوآور، خلاق و متمایز تجــــاری و اقتصادی، تشکیل هسته های جدید بازرگانی و تجاری با تمرکز بر افزایش اشتغال زائی، بهبود کیفیت خدمات و محصولات تولیدی و سودآوری اقتصادی و همچنین تشکیل شبکه ای از مدیران خبره و صاحب ایده جهت تعامل و تسهیل امور کاری و تجاری یکدیگر، در تاریخ جمعه اول اردیبهشت ماه 1396 تشکیل شد.

ماموریت IRiclub

ایجاد فضایی مثبت و سازنده برای مدیران موفق کشور با هدف تسهیل تعامل، ارزش آفرینی، رشد و توسعه شخصی - حرفه ای از طریق آموزش های بین المللی کاربردی

چشم انداز IRiclub

تبدیل شدن به قدرتمندترین و اثرگذارترین شبکه مدیریتی، تجاری و کارآفرینی در کشور تا سال 1402

شعار کلاب مدیران تاثیرگذار 

توسعه کسب و کاری اثرگذار